Poučne staze Starac i dr. Andrija Štampar

Poučne staze Starac i dr. Andrija Štampar

Poučna staza Starac

Namjera ulaganja je omogućiti dostupnost šuma u javne svrhe. Poučna staza prolazi kroz područje na kojem se pretežno nalaze šume te se na navedenoj relaciji postavlja 9 poučnih tabli, a završava u šumi (k.č.br. 350 k.o. Pleternica) gdje se uređuje površina na odmorištu, postavlja se vidikovac, nadstrešnica s klupama te 1 poučna tabla. Ulaganje u uređenje poučne staze te postavljanje sadržaja utječe na bolju dostupnost šuma ruralnom stanovništvu te se kroz sadržaj 10 poučnih tabli podiže svijest o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti.

 

Poučna staza dr. Andrija Štampar

Ovim projektom uređuje se Poučna staze dr. Andrije Štampara u Brodskom Drenovcu, a u svrhu promicanja turističkih i zdravstvenih funkcija šuma. Projektom se uspostavlja poučna staza na način da se ulaže u uređenje poučne staze, postavljanje poučnih tabli (10 komada), postavljanje odmorišta te postavljanje kanti za otpad. Na poučnim tablama će  biti informacije o doktoru Andriji Štamparu koji je rođen u Brodskom Drenovcu, a ujedno je brend u svjetskoj medicini budući da je osnovao niz socijalno-medicinskih ustanova te je izradio statut za Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Njegova definicija zdravlja – da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i danas se poštuje.

Fotografije