Povratak
Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica u 2022. godini

Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica u 2022. godini

Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. s područja Požeško-slavonske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent prikupljenih od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. s područja Požeško-slavonske županije.

Namjena sredstava:

1. Za projekte istraživanja i strateškog planiranja:
– izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata/planova
– uspostavljanje djelotvornog mehanizma mjerenja i nadzora učinkovitosti provedenih
promotivnih aktivnosti

2. Za projekte razvoja turističkog proizvoda:
– razvoj i unaprjeđenje turističkih proizvoda
– potpore manifestacijama/događanjima
– sufinanciranje (»TOP«) događanja od nacionalnog i regionalnog interesa i značaja
– potpore turističkim inicijativama
– organizacija/suorganizacija i/ili potpora manifestacijama/događanjima

3. Za projekte komunikacije i oglašavanja:
– brendiranje turistički nedovoljno razvijenih područja i kontinenta u skladu sa smjernicama
i ciljevima jačanja nacionalnog turističkog brenda
– PR i promotivne aktivnosti (samostalno ili udruženo)
– strateški marketinški projekti (promocija i oglašavanje s tour operatorima i avio
prijevoznicima) na domadem i inozemnom tržištu
– sajamski nastupi, radionice i posebne poslovne prezentacije u zemlji i inozemstvu
– osnivanje turističkih informativnih centara, centara za posjetitelje i interpretacijskih
centara,
– produkcija promotivnih materijala (tisak, foto i video)
– unaprjeđenje i ažuriranje internetskih stranica (tekstovi, karte, foto i video materijal)

4. Za projekte destinacijskog menadžmenta:
– financiranje razvojnih projekata i projekata kreiranja novih turističkih programa
– uspostava sustava upravljanja kvalitetom i dodjela oznaka kvalitete (labeling)
– edukacije u svrhu podizanja konkurentnosti i sposobnosti sustava turističkih zajednica i
edukacije za predstavnike turističke industrije sa svrhom unaprjeđenja turističke ponude,
proizvoda i konkurentnosti na turističkom tržištu

5. Za projekte koji se realiziraju sredstvima iz EU fondova:
– priprema i izrada projektne dokumentacije za projekte koji se apliciraju za sredstva iz
fondova Europske unije
– sufinanciranje projekata za koja se koriste sredstva ili de se aplicirati za korištenje iz
fondova Europske unije

Više na: Javni natječaj

Izvor: Turistička zajednica Požeško – slavonske županije