Glagoljica na pleterničkom području

Glagoljica na pleterničkom području

U Slavoniji su tragovi glagoljice skoro potpuno nepoznati i zbog toga je neobično i zanimljivo da se glagoljica pojavljuje u crkvi sv. Dimitrija u Brodskom Drenovcu. Crkva sv. Dimitrija, u osnovi gotička s početka 14.st., jedinstvena je u svojoj ljepoti i zaštićena kao spomenik nulte kategorije.

Objašnjenje odakle glagoljica baš u Slavoniji, odnosno u Brodskom Drenovcu, ima više uporišta. Jedno uporište povezuje glagoljicu s nekadašnjim vladarom Drenovca, Pavlom Gorjanskim, koji potječe iz loze rapskih knezova, drugo s Dujem Frankopanom, knezom krčkim, koji je bio požeški župan u vrijeme kad je Drenovac pripadao kraljevom gradu Požegi, a treće, geografsko, kaže da se drenovačka crkva nalazila na putu prema Savi i dalje prema moru, do glagoljaških središta, što ju čini vezom između mediteranskih centara glagoljice te kontinentalnih crkava i Požege kao jakog kulturnog središta Slavonije.

No uz glagoljicu i freske, skidanjem žbuke s temelja prilikom istraživanja, ukazali su se i jedinstveni crteži, urezani duboko u kamenu. Crteži su to ljudi čudnih oblika, pentagrama i životinja, jedinstveni u svojoj eleganciji i rijetko gdje viđeni u Slavoniji, te svastike-crteži križeva koji se mogu naći u civilizacijama Maja i Japana, a smatra se da su nastali prije par tisuća godina te da su preneseni s nekih drugih mjesta puno kasnije.

Mišljenje stručnjaka je da znakovi imaju apostropejsko značenje, odnosno zaštitu od nesreće i uroka, a rupice ukazuju na vračanje.

I nešto rijetko u Slavoniji, kao što je glagoljica i crteži davnih vremena, možemo pronaći na pleterničkom području te svakako ovu jedinstvenu atrakciju nemojte zaobići.